Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatpersonām izmaksātais atalgojums

 

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi, saskaņā ar "Valsts pārvaldes iekārtas likuma" 92.panta 2.daļu.