Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalā, finansēt fizisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas pilsētas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo darbu Dubultu rakstnieku namā, Jūrmalā.

 

Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īstenotais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas pilsētas vārdu starptautiskā mērogā.

 

Aizpildītu pieteikumu, kas jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma prasībām, pretendentam jāiesniedz personīgi kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem vai jānosūta pa pastu (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015) vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jūrmala.lv) ar norādi “Pieteikums radošā darba stipendijai”.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas dmes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.9 Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam