Programmas

Skola realizē 6 izglītības programmas:

2 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 4 reizes nedēļā.

2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 4 reizes nedēļā. Izvēles mācību priekšmeti: auto apmācība un biznesa pamati.

2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās). Mācības notiek 2 reizes nedēļā. Iespēja mācību saturu apgūt tālmācībā.

 

Vēsture

Skola dibināta 1949.gada 16.augustā

 

Kontakti

Direktore  Valda Reisa

Adrese:

 Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis:

 67760121

Fakss:

 67760121

E-pasts:

 vakaravsk@edu.jurmala.lv

Mājas lapa:

 www.jvvsk.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.8 Jūrmalas Vakara vidusskolas nolikums
Akreditācijas ziņojums
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 291401350