Pumpuru vidusskola

Programmas

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.
Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virzienu programma.
Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens.

 

Vēsture

Skola dibināta 1934.gadā.

 

Vadība

Irēna Kausiniece - skolas direktore

 

Pumpuru vidusskolas nolikums

Akreditācijas ziņojums

Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Izglītības iestādes reģistrācija Nr. 2973901346

 

Adrese:

 Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008

Tālrunis:

 67811336

Fakss:

 67767312

Mājas lapa:

 www.pumpuri.lv

E-pasts:

 pumpuruvsk@edu.jurmala.lv

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2016
PILSĒTAS KARTE