Programmas

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.
Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virzienu programma.
Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens.

 

Vēsture

Skola dibināta 1934.gadā.

 

Kontakti

Direktore: Irēna Kausiniece

Adrese:

 Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008

Tālrunis:

 67811336

Fakss:

 67767312

Mājas lapa:

 www.pumpuri.lv

E-pasts:

 pumpuruvsk@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikums Nr.2 Pumpuru vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.819 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā
Akreditācijas ziņojums
Izglītības iestādes reģistrācija Nr. 2973901346