Brīvo vietu skaits pirmsskolās (no 5 gadu vecuma reģistrācija rindā nav nepieciešama)

Plānoto brīvo vietu skaits pirmsskolās ar 01.09.2016 

Par pieteikumu reģistrācijas kārtību skatīt šeit.

 

 2017. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Sākumskola "Taurenītis"

Vaivaru pamatskola

 

2018. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Sākumskola "Ābelīte"

Sākumskola "Taurenītis"

Vaivaru pamatskola

 

2019. uzsākšanas gads

Jūrmalas Alternatīvā skola

Sākumskola "Ābelīte"

Vaivaru pamatskola