Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija konsultē ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentus un izglītības iestāžu direktorus par novērtēšanas procedūras jautājumiem.

 

Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 350
"Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"

 

Pielikumi:

Nr. Veidlapas nosaukums Apjoms
1.pielikums "Apliecības veidlapas paraugs" uz 1 lapas
2.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 59 lapām
3.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 56 lapām
4.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 54 lapām
5.pielikums "Pedagoga logopēda profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 49 lapām
6.pielikums "Sociālo pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti"  uz 57 lapām
7.pielikums "Izglītības psihologa profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 60 lapām
8.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 22 lapām
9.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
10.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
11.pielikums "Pedagoga logopēda darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 20 lapām
12.pielikums "Sociālā pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 24 lapām
13.pielikums "Izglītības psihologa darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
14.pielikums "Iesniegums" uz 3 lapām
15.pielikums "Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa" uz 14 lapām
16.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējums" uz 54 lapām
17.pielikums "Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējums" uz 52 lapām

 

 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanai ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentiem nepieciešamās veidlapas piejamas arī: www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesana