Mācību priekšmetu olimpiāde

Norises laiks

Rezultāti

Latviešu valodas 33.olimpiāde (mazākumtautību programmām)

21.10.2016

2.posma rezultāti

Vācu valodas 47.olimpiāde 10.-12.klasei

23.11.2016

2.posma rezultāti

Bioloģijas 39.olimpiāde

25.11.2016

2.posma rezultāti

Vēstures 23.olimpiāde 9.klasei

13.01.2017

2.posma rezultāti

Vēstures 23.olimpiāde 12.klasei

13.01.2017

2.posma rezultāti

Latviešu valodas un literatūras 43.olimpiāde 11.-12.klasei

16.01.2017

2.posma rezultāti

Informātikas (programmēšanas) 30.olimpiāde

17.01.2017

2.posma rezultāti

Fizikas 67.olimpiāde

20.01.2017

2.posma rezultāti

Filozofijas 3.olimpiāde

24.01.2017

2.posma rezultāti

Latviešu valodas un literatūras 43.olimpiāde 8.-9.klasei

30.01.2017

2.posma rezultāti

VI Atklātā mūzikas olimpiāde 31.01.2017 2.posma rezultāti

Ekonomikas 18.olimpiāde

01.02.2017

2.posma rezultāti

Matemātikas 67.olimpiāde 9.-12.klasēm

03.02.2017

2.posma rezultāti

Ķīmijas 58.olimpiāde

07.02.2017

2.posma rezultāti

Matemātikas 67.olimpiāde 5.-8.klasēm

17.02.2017

2.posma rezultāti

Ģeogrāfijas 34.olimpiāde

22.02.2017

2.posma rezultāti

Vācu valoda 8.klasei

27.02.2017

2.posma rezultāti