Padomes uzdevumi izglītības jomā:

  • piedalīties ilgtermiņa izglītības attīstības koncepcijas apspriešanā,
  • analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,
  • sniegt viedokli un ieteikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,
  • veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas plānošanas dokumentu projektu izstrādes procesā,
  • aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

 

Izglītības konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs - Jūrmalas Alternatīvās skolas pārstāvis Jānis Ezers,
priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas sākumskolas „Atvase” pārstāvis Normunds Kazakēvičs.

 

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds, uzvārds

Jūrmalas Alternatīvā skola

- Jānis Ezers

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

- Karina Štālmane

Jūrmalas Mākslas skola

- Dace Starka

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

- Kristīne Ojala

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

- Arta Milberga

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

- Aleksejs Kovaļevskis

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

- Artūrs Āriņš

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

- Kaspars Vēveris

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

- Andrejs Kurjanovičs

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

- Vija Batņa

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

- Gaļina Surgela

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Katrīna”

- Anda Ērgle-Bīmane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādeI „Lācītis”

- Aija Laizane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”

- Marita Šteimane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

- Nataļja Oļengoviča

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”

- Elīna Jirgena

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

- Ina Simakina

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

- Anda Auziņa

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

- Ina Neilande

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

- Normunds Kazakēvičs

Jūrmalas speciālā PII „Podziņa”

- Agnese Voicehovska

Jūrmalas Sporta skola

- Irina Medvedeva

Jūrmalas vakara vidusskola

- Ivars Bukarts

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

- Ingrida Misūna

Ķemeru vidusskola

- Indra Ušakova

Majoru vidusskola

- Ingrīda Dzelzkalēja

Pumpuru vidusskola

- Gatis Dirnēns

Sākumskola „Ābelīte”

- Vadims Aleksejevs

Sākumskola „Taurenītis”

- Kaspars Ulmanis

Slokas pamatskola

- Ivo Pūris

Vaivaru pamatskola

- Elīna Landzāne 

 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.6 Izglītības konsultatīvās padomes nolikums