Metodiskās apvienības:

Joma

Metodiskās apvienības vadītājs

Valodu joma:

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda (mazākumtautību izgl.pr.)

 

Līvija Glazīrina

Viktorija Vorobjova

Krievu valoda un literatūra

Krievu valoda (svešvaloda)

Tatjana Razživina

Angļu valoda

Vācu valoda 

Solvita Sila

Matemātikas un datorikas joma:

Matemātika

Informātika

Programmēšanas pamati

 

Ingūna Jablonska (Matemātika)

Dace Dumbare

Sociālo zinātņu joma:

Vēsture

Filozofija

Politika un tiesības

Kulturoloģija

Ētika

 

Sintija Vilerte

Ģeogrāfija

Ekonomika

Sociālās zinības

Jana France

Dace Dumbare (Soc.zinības)

Mājsaimniecība

Mājturība un tehnoloģijas

Jānis Riekstiņš

Pirmsskola un sākumskola:

Pirmsskolas obligātā vecuma bērnu sagatavošana un sākumskola

Sandra Ozoliņa (pirmsskola)

Dace jansone (sākumskola)

Audzināšana un atbalsta pedagoģija:

Speciālie pedagogi

Sociālie pedagogi

Psihologi

Logopēdi

 

Ineta Ludāne

Bibliotekāri

Maija Briņķe

Sporta un veselības joma:

Sports

Veselības mācība

Jausma Rozenšteine

Dabaszinātņu joma:

Ķīmija

Fizika

Bioloģija

Dabaszinības

Jānis Matuzānis

Vēsma Vijupe (Bioloģija, dabaszinības)

Mākslas joma:

Mūzika

Inese Rasa-Pakule

Vizuālā māksla

Inga Greiberga

Skatuves māksla un deja

Dace Kalēja

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikums Nr.43 Nolikums par metodisko apvienību darbību