Metodiskās apvienības:

Joma

Metodiskās apvienības vadītājs

Valodu joma:

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda (mazākumtautību izgl.pr.)

Andžela Šustiņa

Santa Krutskiha

Krievu valoda un literatūra

Krievu valoda (svešvaloda)

Nataļja Žitkova

Elīna Lotovina

Angļu valoda

Vācu valoda 

Solvita Sila

Matemātikas un datorikas joma:

Matemātika

Informātika

Programmēšanas pamati

 

Dace Zandovska (Matemātika)

Dace Dumbare

Sociālo zinātņu joma:

Vēsture

Filozofija

Politika un tiesības

Kulturoloģija

Ētika

 

Sintija Vilerte

Ģeogrāfija

Ekonomika

Sociālās zinības

Jana France

Dace Dumbare (Soc.zinības)

Mājsaimniecība

Mājturība un tehnoloģijas

Jānis Riekstiņš

Pirmsskola un sākumskola:

Pirmsskolas obligātā vecuma bērnu sagatavošana un sākumskola

Jolanta Grinberga (pirmsskola)

Inese Širina (sākumskola)

Audzināšana un atbalsta pedagoģija:

Speciālie pedagogi

Sociālie pedagogi

Psihologi

Logopēdi

 

Ineta Ludāne

Bibliotekāri

Rita Riekstiņa

Sporta un veselības joma:

Sports

Veselības mācība

Jausma Rozenšteine

Dabaszinātņu joma:

Ķīmija

Fizika

Bioloģija

Dabaszinības

Jānis Matuzānis

Vēsma Vijupe (Bioloģija, dabaszinības)

Mākslas joma:

Mūzika

Daina Frīdenberga

Vizuālā māksla

Kristīne Belte

Skatuves māksla

Deja

Dace Umbraško

Ilze Voiska

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikums Nr.43 Nolikums par metodisko apvienību darbību