Projektu sējumu pieņemšana un izsniegšana
Pieņemšanas laiks: pirmdiena  14.00–17.00
otrdiena–piektdiena    9.00–13.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 3. stāvs, 52. kab.
tālrunis: 67752634
mob.tālr. 28340081
e-pasts: pasts@jurmala.lv
projektu pieņemšanas speciāliste – lietvede: Iveta Baumgarte
e-pasts: iveta.baumgarte@jurmala.lv

 

Iesniegumu un dokumentu (izņemot projektu sējumus) pieņemšana un izsniegšana

Darba laiks: pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.30 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 2. stāvs, 30. kab.
tālrunis: 6714 7592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
apmeklētāju apkalpošanas speciāliste: Ina Jansone
tālrunis: 67147592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
kabinets: 2. stāvs, 30. kab
referente: Anda Leišavniece
tālrunis: 27855015
e-pasts:  anda.leisavniece@jurmala.lv
kabinets: 2. stāvs, 30. kab.

 

Pieņemšanas laiki pie speciālistiem

arhitekti pirmdiena 14.00–18.00 
kultūrvēsturiskā mantojuma speciālisti
pilsētas galvenā māksliniece
būvinspektori pirmdiena 14.00–18.00
piektdiena  9.00–12.00

 

Pilsētplānošanas nodaļas kontakti

 

 

Pilsētplānošanas nodaļas galvenie uzdevumi

  • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
  • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
  • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
  • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
  • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
  • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
  • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
  • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
  • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

 

Pilsētplānošanas nodaļas nolikums