Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/98 148460400017.01.2017 Aglonas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/97 148460400017.01.2017 Kadiķu 5b Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/96 148460400017.01.2017 Lūšu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/95 148460400017.01.2017 Tallinas 42-24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/94 148460400017.01.2017 Talsu 31 k.19 dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/93 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/92 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/91 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/90 148460400017.01.2017 Turaidas 52A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/89 148460400017.01.2017 Bulduru 15-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/88 148460400017.01.2017 Strēlnieku 66 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/87 148460400017.01.2017 Brūkleņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/86 148460400017.01.2017 Nomales 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/85 148460400017.01.2017 Uzvaras 5B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/84 148460400017.01.2017 Lāčplēša 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/83 148460400017.01.2017 Tirgoņu 21 Jomas 46 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/82 148460400017.01.2017 Medņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/81 148460400017.01.2017 Dzintari 3602 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/80 148460400017.01.2017 Mārupes 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/79 148425840013.01.2017 Kāpu 51 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atcelt darbību