Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/541 149004720021.03.2017 Sēļu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/540 149004720021.03.2017 Burtnieku 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/539 149004720021.03.2017 Ezeru 52 C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/538 149004720021.03.2017 Garkalnes 5 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/537 149004720021.03.2017 Alberta Kronenberga 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/536 149004720021.03.2017 Vilhelma Purvīša 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/535 149004720021.03.2017 Tērvetes 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/534 149004720021.03.2017 Medņu 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/533 149004720021.03.2017 Valtera 52 A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/532 149004720021.03.2017 Kāpu 48 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/531 149004720021.03.2017 Garkalnes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/530 149004720021.03.2017 Baļķu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/529 149004720021.03.2017 Tiltu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/528 149004720021.03.2017 Salaspils 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/527 149004720021.03.2017 23.03.2017 Jelgavas 4-15 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/526 149004720021.03.2017 Rudzu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/525 149004720021.03.2017 Vienības 6 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/524 149004720021.03.2017 Graudu 8 _Gāzes apgāde - BA-pārreģistrēt
14-11/523 149004720021.03.2017 Alkšņu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/522 149004720021.03.2017 Jomas 65/67 Viesu izmitināšanas objekts - Atļaut veikt būvniecību