Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1919 147457800023.09.2016 Pļaviņu 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1918 147457800023.09.2016 Dārzu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1917 147457800023.09.2016 Rubeņu 96B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1916 147457800023.09.2016 Veidenbauma 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1915 147457800023.09.2016 Tukuma 42 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1914 147457800023.09.2016 Bulduru 64/68 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1913 147457800023.09.2016 Semafora 5A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1912 147457800023.09.2016 Dreiliņu 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1911 147457800023.09.2016 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1910 147457800023.09.2016 Burtnieku 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1909 147457800023.09.2016 26.09.2016 Vasaras 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1908 147457800023.09.2016 Draudzības 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1907 147457800023.09.2016 Sēļu 5 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1906 147457800023.09.2016 Mellužu 7 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1905 147457800023.09.2016 Dubultu 106/106A _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1904 147457800023.09.2016 Pētera 20 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1903 147457800023.09.2016 Rīgas, Rīgas 51 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1902 147457800023.09.2016 Ormaņu 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1901 147457800023.09.2016 Tukuma 27 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1900 147457800023.09.2016 Brīvības 104 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību