Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2123 147734280025.10.2016 Bulduri 1117 Tirdzniecības objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/2122 147734280025.10.2016 Spilves 3A Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2121 147734280025.10.2016 Vārnukroga 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2120 147734280025.10.2016 Vārnukroga 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2119 147734280025.10.2016 Uzvaras 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2118 147734280025.10.2016 Dārzu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2117 147734280025.10.2016 Ražas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2116 147734280025.10.2016 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2115 147734280025.10.2016 Skolas 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2114 147734280025.10.2016 Grāvju 54a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2113 147734280025.10.2016 Kalēju 50 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2112 147734280025.10.2016 Ezeru 52 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2111 147734280025.10.2016 Turaidas 90 dz.1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2110 147734280025.10.2016 Viestura 16 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2109 147734280025.10.2016 Sūnu 12a _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2108 147734280025.10.2016 Skolotāju 19 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2107 147734280025.10.2016 Asaru 0109 Transportlīdzekļu novietne - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2106 147734280025.10.2016 Dzimtenes 6a _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2105 147734280025.10.2016 Jelgavas 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2104 147734280025.10.2016 Amatas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi