Jūrmalas osta ir viena no Latvijas septiņām mazajām ostām. Tā atrodas Jūrmalā, Rīgas Jūras līča Lielupes grīvā. Ostas viena no ilgtspējīgās attīstības stiprajām pusēm ir tās izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta - kūrortpilsētā Jūrmalā, kas ir populārs tūrisma galamērķis.

Šī brīža lielākais ostas pārvaldes uzdevums ir ostas attīstības plāna 2015.-2022.gadam realizācija. Viens no plāna mērķiem ir publiskā jahtkluba "Jūrmala" izveide.

 

Jūrmalas osta par savu ilgtermiņa mērķi ir nospraudusi kļūt par vienu no vadošajām jahtu ostām Latvijā un Baltijas reģionā. Lai to panāktu, Jūrmalas ostas pārvalde 2015.gadā veikusi virkni aktivitāšu, lai īstenotu Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 12.novembrī apstiprinātās Jūrmalas attīstības programmas 2015.-2022.gadam rīcības plānu.

 

Atbilstoši labiekārtojuma projektam Tīklu ielā 10, Jūrmalā, 2015. gada nogalē tika pabeigti darbi:

  • izveidota auto stāvvieta līdz pat 16 transportlīdzekļu novietošanai; atjaunots laukuma segums; ar daudzgadīgu zālāju atjaunota zaļā zona; veikta niedru izpļaušana;
  • uzveidots betona bruģakmens segums moduļu mājiņu novietnei, administratīvās teritorijas labiekārtošanai;
  • atjaunots slips - slīpas rampas laivu ielaišanai ūdenī no krasta; uzstādītas dzelzsbetonos plātnes seguma atjaunošanai;
  • nostiprinātas un profilētas krasta nogāzes - nogāzes nostiprināšana veikta, nemainot krasta līniju, labojot zemes iesēdumus un esošās bedres;
  • izveidotas inženeirtehniskās komunikācijas - elektroenerģijas pieslēgums, dziļurbums, kanalizācijas septiskā aka;
  • ūdenī novietoti betona pontoni ar koka klāju - pontona garums ir 50 m, kur pievienoti četri 6 m gari tauvošanās pirksti; ir nodrošināti divi servisa punkti ar apgaismojuma lampu - 4x16A, ūdensvads un elektrības vads. Tauvošanās aprīkojums - 16 tauvošanās vietas, polleri.

 

2016.gadā tiek turpināti darbi pie jahtkluba "Jūrmala" izbūves, lai jau vasaras sezonā "Jūrmalas" jahtklubs spētu uzņemt ostas apmeklētājus. Papildus pašvaldības finansiālajam atbalstam Jūrmalas ostas pārvalde īstenos Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem" aktivitātes, kur paredzēts "Jūrmalas" jahtklubā uzstādīt peldošu notekūdeņu pieņemšanas sūkņu staciju, uzstādīt interaktīvu e-kiosku - nodrošinot apmeklētājus ar būtisku informāciju, kas jāņem vērā, uzturoties jahtklubā un ostas teritorijā. Tiks izveidota video novērošanas sistēma un Lielupes attekā uzstādītas jaunas navigāciju zīmes - stoderes, tādējādi nodrošinot drošu kuģošanu līdz jahtklubam un ostas akvatorijā.