Galvenie uzdevumi

saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai.

 

Jūrmalas ostas pārvaldes valde:

- Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;
- Jānis Apens - SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis;
- Ligita Maziņa – Jūrmalas pilsētas domes deputāte;
- Ilze Lore Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Departamenta direktores vietniece;
- Andris Maldups - Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;
- Normunds Riekstiņš - Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;
- Marija Mileika -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece, Resursu kontroles daļas vadītāja;
- Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts;
- Aivars Vētra – SIA „Jahtu serviss” īpašnieks, Priedaines jahtkluba prezidents.

 

Kontakti

pārvaldnieka p.i.: Andrejs Bukins
tālrunis: 26516777
e-pasts: osta@jurmala.lv
mājas lapa: www.jurmalasosta.lv
pārvaldnieka palīdze: Aija Kesmina
tālrunis:  22027476
e-pasts: osta@jurmala.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr.32 Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošie noteikumi Nr.27 Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu 

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 18.aprīļa lēmums Nr.196

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
 

Jūrmalas ostas attīstības programma 2014.–2022.gadam

Akceptēta Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2016.gada 30.jūnija sēdē
(Protokols Nr.3, 8.punkts).

Lielupes ekspluatācijas noteikumi

Lielupes izmantošanas plāns